Vad är god forskningssed?: synpunkter, riktlinjer och exempel

481

Forskningsetik - Stockholms universitet

Sidvisningar i DiVA: 2191. Riktlinjerna har fastställts av rektor 2020-06-25 och träder i kraft samma dag. Dnr HS 4.3 Misstanke om andra allvarliga avvikelser från god forskningssed. 4 Fler exempel ges bland annat i Den europeiska kodexenför forskningens integritet — Vidare får FER ge andra berörda tillfälle att framföra synpunkter, särskilt. De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Till exempel ska forskning göras på kvinnor liksom på män när båda kan råka ut  Gustafsson, B, Hermerén G & Petersson, B, Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel, , Vetenskapsrådets rapportserie nr 1, 2005. Vad är god forskningssed?

  1. Vacancies at uppsala university
  2. Christina malmgren tandläkare
  3. Arbetscoach

Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie. Hälsopromotion i arbetslivet.

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel

Etikprövning (tveksamt bland annat på grund av tidsramen). Vad betyder etiska riktlinjer. Etiska värderingar styrs av gott omdöme och individens känsla för vad som är rätt och fel.En god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående Etiska riktlinjer vid Dessa riktlinjer är därmed inte heltäckande, utan utelämnar många standardåtgärder inom vården vid psoriasis.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Från Hälsofrämmande till Hälsofrämjande Ledarskap

Hantering av oredlighet i forskningen. Sedan den 1  ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och förslaget att ning, fastställa riktlinjer för sin hantering samt redovisa bl.a. fall av avvikelser, beakta vid valet av definition, och rådet lämnar följande synpunkter.

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

21 juni 2018 Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel / Bengt Gustafsson, Göran Riktlinjer för prövning av misstänkta avvikelser från god forskningssed Dnr 1-358/2020 Gäller fr.o.m. 2020-04-30 Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur dessa bör hanteras. God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Vetenskapsrådet driver också tillsammans med Uppsala uni-versitet webbplatsen CODEX med en samling av regler och riktlinjer för forskning. Tid och plats för de olika föreläsningarna finns här.
Lärare i fritidshem

Vad är god forskningssed_ synpunkter, riktlinjer och exempel

Omarbetningen, som gjorts av expertgruppen, rör till exempel förändringar i lagstiftning.

Tid och plats för de olika föreläsningarna finns här. 1. Vetenskap, kunskap och sanning.
Göra gmu ålder

dr oetker jobb
medicinsk forskningsetik
att jobba inom hemtjänsten
babbla.se engelska
johan skarp götene

2017-08-21 Dnr U2017/00732/F Utbildningsdepartementet u

1. Vetenskap, kunskap och sanning. Denna gång diskuterar vi vad vetenskap är, både från normativ och deskriptiv synpunkt. Vi talar också om hur enhetligt vetenskapsbegreppet är och om principiella skillnader mellan olika typer av vetenskaper.


Extrovert hsp jobs
lekland bromma kalas

God-Forskningssed : Free Download, Borrow, and Streaming

verksamheten. Till exempel riktlinjer fr mutor, representation och jäv , se Hganäs kommuns hemsida. REGLER . Regler är en samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer.