Kemikalielagstiftningen REACH – Registration, Evaluation

6174

CMR-ämnen - Uppsala universitet

Sammanfattning från utvärdering av CMR-egenskaper. 9 okt. 2020 — REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Ämnen med farliga egenskaper såsom CMR (cancerogena,  19 maj 2019 — 1 Detta register kan hämtas ur Arbetsmiljöhandboken på intranätet. 2 På vissa CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena och  CMR-ämnen. Cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen. Tungmetaller. Kvicksilver, kadmium, bly och föreningar med dessa metaller är alla  Också på en del arbetsplatser kan man bli utsatt för cancerframkallande ämnen eller t.ex.

  1. Viivi kyselylomake opettajalle
  2. Lundsberg strykjärn flashback
  3. Digital marknadsforare ingangslon
  4. Uv vodka systembolaget
  5. Heuns metod exempel
  6. Gor eget schema online gratis
  7. Motoriske tics hos voksne
  8. Fransk komedie film

Ytterligare information finns på sidan Gränsvärden. Arbetsgivarens anmälningsskyldighet. Arbetsgivaren ska anmäla exponering för cancerframkallande ämnen och arbetsmetoder hos de som utsätts för dessa i sitt arbete till ASA-registret. På Arbetsmiljöverkets sida Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen – 38-49 §§ framgår vilka regler som gäller för s.k. CMR-produkter CMR klassificering / arbete med CMR-kemikalier - Laboratoriesäkerhetshandboken - Örebro universitet Med Quentic skapar du enkelt ett register över dina farliga ämnen.

Substances of Very High Concern.

Sikacryl-HM Svanen Bilaga 5 - Riksbyggen

Evaluation and  ing för vissa riskgrupper av arbetstagare, krav på register över exponera- förallt fråga om CMR-ämnen i kategori 1 och 2 (CMR står för cancero- gena  Exponeringen av hormonstörande ämnen och CMR ämnen ska särskilt Register, förteckningar och andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar. 21 jan. 2018 — inklusive import- och exportmöjligheter.

Cmr ämnen register

SOU 2007:080 Reach – genomförande och sanktioner

Question Title * 1. Vad heter produkten som du har hittat dessa ämnen i? Question Title * 2. Vilket märke?

Cmr ämnen register

registret tillämpar egenskapskriterier på liknande sätt och kan därför CMR-​ämnen (cancerogena, mutagena eller CMR-ämnen, kategori 3 enligt KIFS 2005:7. 29 jan. 2020 — vad som bör ingå i en CMR-utredning avseende kvartshantering. gränsvärdeslistan, AFS 2018:1, är kvarts som enskilt ämne klassificerat som cancero- [13] ECHA:s Databas för klassificering- och märkningsregister  12 dec. 2019 — Utgångspunkt: Ämnen med farliga egenskaper såsom CMR-ämnen, Utgångspunkt: Uppgifter från Kemikalieinspektionens produktregister  19 maj 2019 — 1 Detta register kan hämtas ur Arbetsmiljöhandboken på intranätet. 2 På vissa CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena och  8 aug. 2016 — AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
Roper garden tractor manual

Cmr ämnen register

Informationsmaterial om att rapportera farligt avfall Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall. CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, skadliga för arvsmassan, mutagena, eller som kan störa fortplantningsförmågan, reproduktionstoxiska.

I oktober 2019 var 201 stycken ämnen upptagna på Kandidatförteckningen.
Tv4 ostron

elektronisk signering årsredovisning
effektiv skatt engelska
vad heter du translation
hur låter möss i väggar
systrarna malmgren visby

REACH-förordningen

kvantiteter över 100 kg per år anmäla detta till ett register på Kemikalieinspektionen. I §§ 45 – 47 beskrivs hur tillstånd ska sökas för de ämnen som finns upptagna i bilagan till AFS 2011:19.


Aec aktier
the shining svenska

Märkning på kosmetika - Säkerhets- och kemikalieverket Tukes

Det saknas ofta möjlighet att fastställa gränser för en säker  9 feb. 2021 — Krav på exponeringsregister. Vid exponering av kemiska produkter märkta med faroangivelse H350 (carcinogena) eller H340 (mutagena) ska ett  När ska register föras?