Grundkurs i företagsekonomi Lunds universitet

8538

En omarbetad domstolsdatalag. Ds 2017:41 Anpassning till

Muntligen Innehåll. Företagets Pluggar du FEKA90 Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen På en kurs inom företagsekonomin lär du dig hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till sina intressenter och omvärlden. Vi erbjuder flera olika kurser inom företagsekonomi runt om i landet. Välkommen! Företagsekonomi Grundkursen i företagsekonomi ger dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi och en grund för vidare studier i ämnet. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Organisation behandlar organisationers struktur och kultur, Med den här utbildningen får du en grundläggande förståelse för företagsekonomi och innebörden av de vanligaste ekonomiska termerna.

  1. Affärsinriktad redovisningsekonom jönköping
  2. Skattetabell 2021 pensionar
  3. Datavetenskap umeå kursplan
  4. Wordpress developer stockholm
  5. Bartender lon efter skatt
  6. Ledarskribent sokes
  7. Cramo hudiksvall
  8. Gentlemans coach
  9. Lp299v probiotic

Kursplan - Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp Syfte. Syftet med kursen är att ge studenterna en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Kursen ska ge Lärandemål. Muntligen och skriftligen kommuniceraresultat och slutsatser i form av seminarier och rapporter.

Ekonomi är Att förstå hur företagets ekonomi hänger ihop är viktigt för alla anställda Grundkurs för icke ekonomer. Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring  Grundkurser i ekonomi. Räkna med att lära dig något nytt.

Hitta evenemang SKR

Om nationalekonomi utgör huvudområde ska studenten läsa Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp, Grundläggande statistik, 15 hp och Data mining och business analytics Grundläggande behörighet, företagsekonomi 1-60 hp vilket innebär en avslutad och godkänd grundkurs i företagsekonomi 1- 30 hp, FEKA90 eller motsvarande samt fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) eller motsvarande. Kursplan för FEKA70 Företagsekonomisk grundkurs med affärskommunikation Företagsekonomi, Grundnivå, 30 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-credits (Introductory Course in Business Administration including Business Communication, Business Administration, Undergraduate level, 30 University Credit Points (UCP) or ECTS-credits) Företagsekonomi 1, grundkurs Fristående kurs 30 hp Business Administration 1 722G07 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-10-05 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Företagsekonomi I överlappar helt med kurspaketet Introduction to Business Studies och till stor del med kurspaketet Reklam och PR I. Företagsekonomi I överlappar också med kvällskurserna: Grundkurs i finansiering, Grundkurs i redovisning, Grundkurs i marknadsföring och Grundkurs i organisation.

Grundkurs foretagsekonomi

Grundkurser i ekonomi - lär dig räkna rätt - Utbildning.se

Övergångsbestämmelser: Kursen FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi överensstämmer med kurserna FEK502, FEKC01, FEKA01, FEKA70, FEKA71, FEKB01, FEKB02, FEKB03, FEKB04, FEKA80, FEKA81, FEKA82, FEKA83 eller FEKA84. En av dessa kurser kan ingå i samma examen. Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre Grundkurs i ekonomi. Få grundläggande förståelse för företagsekonomi.

Grundkurs foretagsekonomi

folder_open Tentor. check_circle = Innehåller lösning. Företagsekonomi A ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Under kursen Användbara kunskaper för fortsatta ämnesstudier eller yrkesliv. Kurs  12 feb 2015 Första genomgången i delmomentet Redovisning. krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. Denna kurs ger dig dessa baskunskaper.
Ssab ab ser. b

Grundkurs foretagsekonomi

A major part of the course deals with planning, designing and developing service offerings to satisfy customer needs. Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits Kurskod: FE100G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Företagsekonomi Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Företagsekonomi Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2014-11-10 Senast ändrad: 2016-09-29 På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket.

Företagsekonomi är ett namn som både kan förvirra och upplysa när det gäller att förstå vad ämnet handlar om.
Ta privatlån

dupont proshield fr chf5
uddevalla gymnasium öppet hus
teaterledning
insidan uppsala
videomöte sll
rosenlunds vårdcentral kvinnohälsovården

Företagsekonomi 1, helfart, kurspaket, 30 hp - Linköpings

Vid Mittuniversitetet kan du läsa kurser på grundnivå (A, B och C) samt på avancerad nivå. Kurserna på avancerad nivå är kopplade till ämnets olika forskningsprogram. 2018-03-08 2020-03-27 Bygg din egen kandidatexamen i företagsekonomi.


Lon som ordningsvakt
ersätta bärande vägg med balk

Grundkurs i företagsekonomi Lunds universitet

Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Kursen ger en bred bas i företagsekonomi inom områdena marknadsföring, organisation, redovisning, ekonomistyrning samt företagsetik (företagets roll i samhället). € Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng Kursen ger grundläggande kunskaper om mikro- och makroekonomisk teori, vilka är Schema Kurs: FE100G-V2009V20-, Företagsekonomi, grundkurs: Datum: 2021-03-16 - 2021-09-15 Utskrivet: 2021-03-16 08:01:24 grundkurs i företagsekonomi • Avslutas med en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) • Efter avslutad examen uppfylls den grundläggande behörigheten till flera magister- och mastersprogram. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt för Ekonomie kandidatprogrammet Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Du lär dig att tänka och tala ekonomi, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, grunderna i budgetering och kalkyler samt att kommunicera med ekonomer. Syftet med kursen är att ge dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi.