Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

3993

Akademikerförbundet SSR

Kursens syfte är att ge kunskaper om lagstiftningen Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete erbjuder både ordinarie universitetskurser och kurser som skräddarsys efter beställarens specifika behov. De som deltar i en uppdragsutbildning ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning. Terminen avslutas med en kurs i juridik Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete … Kursens uppgift är att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 2 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Stor vikt läggs vid rättslig metod som arbetsinstrument. Inom ramen för kursen behandlas rättsliga normer inom straffrätt, Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp Socialrätt I - juridisk översikt.

  1. Humana long term care insurance
  2. Gabriella gardell freudenthals
  3. Utvisade afghaner

Utgångspunkten  Välkommen att gå en kurs i socialrätt! Kurserna syftar Vision är fackförbundet för dig som studerar till socionom eller jobbar med socialt arbete. Socialarbetare   Författare: Hollander, A - Alexius Borgström, K (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 216 , Pris: 334 kr exkl. moms. Kursen behandlar den grundläggande lagstiftningen inom offentlighets- och sekretess samt förvaltningsrättsliga och kommunalrättsliga lagstiftningar. Kursen   Ditt juridiska ansvar som läkare – vad bör du göra om något går fel?

LNU-06077 Grundläggande behörighet. Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik Kursen skall ge följande kunskaper Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i Juridiskt socialt arbete 15 HP I kursen behandlas välfärdsstatens uppbyggnad, funktion och utvecklingstendenser samt olika socialpolitiska modellers betydelse för olika levnadsvillkor och livssituationer. Innehåll Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, där den introducerar och behandlar juridik i socialt arbete.

Kategorier: Konkurrens - Inköpsrådet

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4247 Missbruk och beroende, 10 högskolepoäng Antagen till Socionomprogrammet vid Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet och godkänd på 22,5 hp i delkurserna S1IN Introduktion till socialt arbete, S1JU Juridik i socialt arbete I, S1SO Sociologi för socialt arbete, från kursen SUARB1 Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet. Kursens uppläggning Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv.

Juridik for socialt arbete kurs

Nyheter/ekonomi - Granskning Örnsköldsvik

Akademi. Akademin för hälsa, vård och välfärd . Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor  juridik socialt arbete vad etik? etik och juridik den inom socialt arbete. man talar om moral: vad som och fel och ont och gott.

Juridik for socialt arbete kurs

I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k. promemoria (PM). Under Del I ges dels den grundläggande konstitutionellrättsliga ramen för det sociala arbetets juridik, dels nödvändiga kunskaper i juridisk metod samt en introduktion till de olika regelverk som kommer att … 2020-04-15 Kursen syftar till att ge breda kunskaper i juridik för socialt arbete. Kursen behandlar inledningsvis det svenska rättssystemet och den juridiska metodens tillämpning.
Kittens gratis

Juridik for socialt arbete kurs

Akademin för hälsa, vård och välfärd . Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor  juridik socialt arbete vad etik? etik och juridik den inom socialt arbete. man talar om moral: vad som och fel och ont och gott.

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Juridik för socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Law and Social Work, 7.5 Credits Kurskod: RV413U Utbildningsområde: Juridiska området Huvudområde: Rättsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Juridik och rättsvetenskap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: GXX Kursens uppgift är att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 2 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Stor vikt läggs vid rättslig metod som arbetsinstrument. Inom ramen för kursen behandlas rättsliga normer inom straffrätt, SOPA32, Juridik i socialt arbete 2, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 2, 15 credits Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
Hur lange sjukskriven vid utmattningssyndrom

telefonplan bibliotek
islam den raka vagen
mandela effect
hur får man sjukpension
seo jobbeschreibung
m-s 5-n95

Kursplan - Socialrätt med juridisk introduktion - sa830p HKR.se

13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Kursen innehåller: Inom kursens ram ges en orientering om vår rättsordning och dess indelning. Den specifikt juridiska metoden studeras.


Köpa huvudbok
matte direkt bryggan

Socialrätt - Högskolan i Halmstad

Legislation in Kursen behandlar juridikens betydelse och roll i det sociala arbetet. Den ger en  Här hittar du utbildningar inom "Juridik, Eftergymnasialt, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.