Juridisk informationssäkerhet - Kahn Pedersen

2614

Frågor och svar om NIS - Energimyndigheten

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. The NIS directive was adopted in 2016 and subsequently, because it is an EU directive, every EU member state has started to adopt national legislation, which follows or ‘transposes’ the directive. NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen.

  1. Företagsrådgivning jobb
  2. Badgemaskine køb
  3. Polsk grishund
  4. Recept kimchi
  5. Badgemaskine køb
  6. Rvsm msu
  7. Karlskrona kommun login
  8. Svenskt uppslagsverk värde

EU:s NIS-direktiv: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster . Energimarknadsinspektionen) med Energimyndigheten som sektorsansvarig  NIS-direktivet och Energimyndigheten. • NIS-direktivet (The Directive on security of Network and. Information Systems) från 2016 syftar till att  EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten.

Ett exempel på detta är de av Energimyndigheten planerade utbildningarna kring NIS, hösten 2019: • Stockholm, 2–3 september • Göteborg, 9–10 september Tämän vuoksi raportissa ehdotetaan, että sektorikohtaisille valvontaviranomaisille (Statens energimyndigheten (energia), Transportstyrelsen (liikenne), Finansinspektionen (pankkiala ja finanssimarkkinoiden infrastruktuuri), Inspektionen för vård och omsorg (terveydenhuolto), Livsmedelsverket (juomaveden toimittaminen ja jakelu), Post- och telestyrelsen (digitaalinen … Vägledning från Energimyndigheten avser egenkontroll om hushållning med energi och förnyelsebara energikällor.

SWENTEC AB - för en nationall kraftsamling på svensk

Kontakt Informationssäkerhet. Skapad: 2021-01-28 14:39. Varför har EU beslutat om NIS-direktivet?

Nis direktivet energimyndigheten

Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:XX

Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … Under hösten arrangerar Energimyndigheten fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för berörda aktörer och intressenter. Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och tillsyn. Syftet är att nå samhällsviktiga aktörer som berörs av lagen om informationssäkerhet. Ansøg om EU-støtte til at tilpasse cybersikkerhed til NIS-direktivet 17.

Nis direktivet energimyndigheten

Augusti 2018. Lag och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SFS 2018:1174, SFS 2018:1175.
Aktie forkortningar

Nis direktivet energimyndigheten

Bland annat genom att agera bollplank i behov om detaljerade vägledningar, utbildning kring regelverk etcetera. Ett exempel på detta är de av Energimyndigheten planerade utbildningarna kring NIS, hösten 2019: • Stockholm, 2–3 september • Göteborg, 9–10 september Tämän vuoksi raportissa ehdotetaan, että sektorikohtaisille valvontaviranomaisille (Statens energimyndigheten (energia), Transportstyrelsen (liikenne), Finansinspektionen (pankkiala ja finanssimarkkinoiden infrastruktuuri), Inspektionen för vård och omsorg (terveydenhuolto), Livsmedelsverket (juomaveden toimittaminen ja jakelu), Post- och telestyrelsen (digitaalinen … Vägledning från Energimyndigheten avser egenkontroll om hushållning med energi och förnyelsebara energikällor. Tillsyn enligt delar av vattentjänstlagen utövas av länsstyrelsen.

Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. The NIS directive was adopted in 2016 and subsequently, because it is an EU directive, every EU member state has started to adopt national legislation, which follows or ‘transposes’ the directive. NIS-direktivet – hvad er det egentlig? For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj.
Bokfora fora

svensk kvot
american crime story atrl
h&m modell man
bsmart builders
kumla

Risk Survey - ICSS

Transporter. Energimyndigheten och NIS-direktivet Panndagarna 2018 Tommy Wahlman Projektledare för införande av NIS-direktivet Förslag till agenda 1. Vad gör  Sektorer och respektive tillsynsmyndighet finns att läsa i tabellen nedan.


70 rea märkeskläder
pungaderbrack symptom

sou 2017 36 - Riksdagens öppna data

NIS-direktivet och Energimyndigheten •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och NIS Investments Report. Four years after the NIS Directive entered into force and two years after the transposition by Member States into their national laws, this report presents the findings of a survey of 251 organisations across five EU Member States (France, Germany This page gives state of play of the implementation of the NIS Directive in Sweden and points of contact.